SERVICEVOORWAARDEN

Kingwrapz is de eigenaar en beheerder van deze website. De uitdrukkingen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Kingwrapz op de hele site. Kingwrapz biedt u, de gebruiker, deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier zijn opgenomen. Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), evenals alle andere algemene voorwaarden en beleid die hierin zijn gekoppeld en/of toegankelijk via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot browsers, verkopers, consumenten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud. Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig onderdeel van de site. U mag de website niet bezoeken of diensten gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst. Aanvaarding is uitsluitend beperkt tot deze Servicevoorwaarden als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd. De Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd. Op deze pagina kunt u op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden inzien. Door updates en/of wijzigingen aan onze website aan te brengen, behouden we ons het recht voor om een ​​deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen. Het is uw plicht om deze pagina regelmatig te controleren op updates. Na de publicatie van dergelijke wijzigingen impliceert uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website de aanvaarding van die wijzigingen.

1. ONLINE WINKELVOORWAARDEN
U verklaart dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige personen ten laste toe te staan om deze site te gebruiken door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag geen wetten in uw rechtsgebied overtreden door de Service te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U mag geen wormen, virussen of andere storende programma's verzenden. Elke inbreuk op of schending van de Voorwaarden zal ertoe leiden dat uw Diensten onmiddellijk worden beëindigd.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN
We hebben het recht om op elk moment service aan iemand te weigeren om welke reden dan ook. U erkent dat uw inhoud (behalve creditcardgegevens) kan worden verzonden in een niet-versleutelde indeling en dat deze (a) verzendingen over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Wanneer creditcardgegevens via internet worden verzonden, is deze altijd versleuteld. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verbindt u zich ertoe geen enkel onderdeel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt aangeboden, te repliceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren. . De kopjes in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op deze voorwaarden.

3. NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet aansprakelijk indien de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. De inhoud op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder contact op te nemen met primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Elk vertrouwen op de inhoud van deze site is geheel op eigen risico. Deze site bevat mogelijk wat historische informatie. Historisch materiaal is per definitie verouderd en wordt uitsluitend voor uw gemak gegeven. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in het materiaal van deze site, maar we zijn niet verplicht om dit te doen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw plicht is om wijzigingen aan onze website bij te houden.

4. SERVICE EN PRIJSWIJZIGINGEN
Onze productprijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. We behouden het recht om de Service (of enig element of inhoud ervan) op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen of te annuleren. Elke wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij. Prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten.

5. PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten zijn mogelijk beperkt leverbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden weergegeven, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleur op uw computermonitor correct is. We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische locatie of rechtsgebied. We kunnen deze bevoegdheid per geval uitoefenen. We hebben het recht om het aantal producten of diensten die we aanbieden op elk moment te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We hebben te allen tijde het recht om een ​​product stop te zetten. Elk aanbod op deze site voor een product of dienst is ongeldig waar dit verboden is. We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van alle artikelen, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of van ons krijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele gebreken in de Service zullen worden verholpen.

6. NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
Elke bestelling die u bij ons plaatst, is onderworpen aan onze discretie. We behouden ons het recht voor om gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling op elk moment te beperken of te annuleren. Bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde betaalkaart en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken, kunnen onderhevig zijn aan deze beperkingen. We kunnen proberen u te informeren als we een bestelling wijzigen of annuleren door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de aankoop. We hebben het recht om naar eigen goeddunken bestellingen te beperken of te weigeren die lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. Voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan, stemt u ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken. U stemt ermee in uw account en andere informatie up-to-date te houden, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zodat we transacties kunnen verwerken en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

7. OPTIONELE GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of input hebben en die we niet controleren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot deze tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook, en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. U dient te controleren of u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden gegeven door de relevante derde partij voordat u optionele tools gebruikt die via de site(s) worden aangeboden. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze Servicevoorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende functies of services.

8. LINKS VAN DERDEN
Materialen van derden kunnen zijn opgenomen in een deel van de inhoud, goederen en diensten die via onze Service worden aangeboden. De links van deze site kunnen u naar websites brengen die niet aan ons gelinkt zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het inspecteren of analyseren van de inhoud of nauwkeurigheid van materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten die door derden worden geleverd, en we geven geen garantie en hebben geen enkele plicht of verplichting voor hen . Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade opgelopen als gevolg van de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd via websites van derden. Voordat u een transactie aangaat, dient u het beleid en de procedures van de derde partij zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat u ze begrijpt. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

9. GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u ons specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of als u ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen") , gaat u ermee akkoord dat we deze zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken op elke manier die we willen. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn om: (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) eventuele opmerkingen compenseren; of (3) reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen inhoud controleren, bewerken of verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden, maar we hiertoe niet verplicht zijn. U belooft dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van iemand anders, inclusief copyright, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk, illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, en ook geen computervirus of andere malware zullen bevatten die de Service of een verbonden website op enigerlei wijze zou kunnen schaden. U mag zich niet voordoen als iemand anders, een vals e-mailadres gebruiken of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. Alle opmerkingen die u maakt, evenals hun juistheid, zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

10. PERSOONLIJKE INFORMATIE
Ons privacybeleid regelt de indiening van persoonlijke informatie via de winkel. Klik hier voor meer informatie over ons privacybeleid.

11. FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
In zeldzame gevallen kan informatie op onze site of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden of beschikbaarheid. Als informatie in de Service of op een verbonden website onnauwkeurig is, hebben we het recht om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te herstellen, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw volgorde). Behalve zoals vereist door de wet, verplichten we ons niet om iets in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te herzien of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie. Er is geen specifieke update- of verversingsdatum toegepast in de Service of op een bijbehorende website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is bewerkt of bijgewerkt.

12. VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

13. AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We beloven, vertegenwoordigen of verzekeren niet dat uw gebruik van onze service foutloos, snel, veilig of ononderbroken zal zijn. We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van resultaten die zijn ontvangen via het gebruik van de service. U accepteert dat we de service voor een langere tijd kunnen opschorten of op elk moment kunnen annuleren, met of zonder kennisgeving aan u. U erkent uitdrukkelijk dat uw gebruik van de service, of het niet kunnen gebruiken ervan, op eigen risico is. Behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld, worden de service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet , inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Kingwrapz is in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens , vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn aangeschaft met behulp van de dienst, of voor enige andere claim in verband met op uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product ) gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

14. VRIJWARING
U stemt ermee in Kingwrapz en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin zij door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. 15. SCHEIDBAARHEID Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden; een dergelijke vaststelling heeft echter geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

16. BEINDIGING
Om alle redenen blijven de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn opgebouwd, ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht. Tenzij en totdat u of wij deze Servicevoorwaarden beëindigen, blijven ze van kracht. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te vertellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of door uw gebruik van onze website te beëindigen. We kunnen deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, of we vermoeden dat u deze niet hebt nageleefd, en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
We worden niet geacht afstand te hebben gedaan van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden als we een dergelijk recht of dergelijke bepaling niet doen gelden of afdwingen. Deze Servicevoorwaarden, evenals alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen of voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele discrepanties in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden gebruikt tegen de partij die ze heeft opgesteld.

18. TOEPASSELIJK RECHT
De wetten van Nederland zijn van toepassing op en interpreteren deze Servicevoorwaarden en alle andere overeenkomsten waarbij we u Services verlenen.

19. WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op deze pagina bekijken. Door updates en wijzigingen op onze website te publiceren, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen. Het is uw plicht om onze website regelmatig te controleren op updates. Na de publicatie van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, geeft uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service aan dat u deze wijzigingen accepteert.

20. CONTACTINFORMATIE
Neem contact met ons op via support(@)Kingwrapz.com als je vragen hebt over de Servicevoorwaarden.

Kingwrapz Tel.: +31640049897

E-mail: hello@kingwrapz.com

Wij zijn geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer 81136994.

Ons BTW-nummer is NL861948695B01.

You have successfully subscribed!
This email has been registered
ico-collapse
Recent bekeken
Top
ic-expand
ic-cross-line-top